Tezgah Üstü Servis Kolonu

Mediacell Tip Servis Kolonları tamamı ile Galvaniz sacdan üretilmiş ve anti asit epoxy boya ile boyandıktan sonra 200 derecede fırınlanmış, 300 x 150 ebadında ve muhtelif yüksekliklerdeki kolon tipidir. Tavandan tezgahlara inecek servis hatlarının emniyetli ve sistemli bir şekilde Servis ünitelerine ulaşımını sağladığı gibi, bazı durumlarda hiç tezgah dahi olmadan lokal olarak kullanılacak servisleri bölgesel olarak ta kullanıma sunabilir özelliktedir.

Mediacell Tip Servis kolonları yine kendisi ile fiziksel özelliklere sahip, Mediacell Tip Servis üniteleri ile birlikte kullanılır. Zemin montajlı ve Tezgah üstü montajlı tipleri olduğu gibi, yükseklikleri de bağlı oldukları tezgahların ve Tavanın yüksekliğine göre değişkenlik gösterir.

Mediacell Tip Servis Kolonları, gövde bloğu ve hareketli ön panellerden oluşur. Gövde bloğu, içerisinden Tavandan inecek Gaz, Su, Elektrik vb. servis hatlarının sistemli bir şekilde monte edilecek tarzda dizayn edilmiştir.

Ön paneller ise gövde bloğundan bağımsız olarak, yine gövde bloğunun ön yüzünde kızaklı olarak yukarı / aşağı hareket edecek şekilde tasarlanmış olup, Ana kesici vanalar, Elektrik sigorta kutuları, Şarteller, Gaz Regülatörleri ve benzeri kesiciler bu panellere monte edilirler.

Zemin Üstü Servis Kolonu

Tezgahlarda kullanılması muhtemel Teknik Gazların, cihazlara en uygun basınçta verilebilmesi için gerekli Düşük Basınç Regülatörleri de Servis Kolonlarına güvenle monte edilebilir.

Tavandan inecek Gaz hatlarının emniyetli ve sistematik bir şekilde tezgahlara indirilmesi haricinde, acil durumlarda gazları kemsek için Ana kesici vanalarda Servis kolonlarına monte edilebilir. 

Servis Kolonları Teknik Özellikleri

Tezgah Üstü Servis Ünitesi

Mediacell Tip Servis Üniteleri tamamı ile Galvaniz sacdan üretilmiş ve anti asit epoxy boya ile boyandıktan sonra 200 derecede fırınlanmış, 150 x 150 (üçgen) ebadında ve muhtelif yüksekliklerdeki Servis Ünitesi tipidir. Mediacell Tip Servis üniteleri genel olarak;

• Tezgah Üstü Montajlı
• Zemin Üstü Montajlı 

olmak üzere iki tipte dizayn edilmiştir. Laboratuvarlardaki ana alt yapı tesisatlarının özelliğine göre en uygun model seçilebilir. Gerek Tezgah üstü ve gerekse Zemin üstü montajlı sistemler de kendi içerisinde;

• Servis Blokları 
• Arka paneller 
• Raflar 

olmak üzere üç bölümden oluşur. Servis Blokları, Servis kolonları vasıtası ile Tavandan inecek Gaz, Su, Elektrik vb. servis hatlarını sistemli ve emniyetli bir şekilde tezgahlara dağıtacak tarzda dizayn edilmişlerdir.

Servis blokları da Gövde ve Ön paneller olmak üzere iki bölümden oluşur. Gövde bloğu İç tesisatların tezgahlara dağılımında, Gövde bloğundan bağımsız olarak, yine gövde bloğunun ön yüzünde kızaklı olarak yukarı / aşağı hareket edecek şekilde tasarlanmış olan Ön paneller ise yine, Gaz, Su, Elektrik armatürlerinin monte edileceği bölümlerdir. Arka Paneller genellikle Duvar kenarındaki tezgahların üst duvar kısmında, Raflar ise Tüm modellerde isteğe bağlı olarak kullanılırlar.

Servis Üniteleri Teknik Özellikleri

tr_TRTurkish