ÜRÜNLER

 

Depolama Üniteleri, Tezgah Alt Dolaplarının dışında, Laboratuvarlarımızda kullandığımız günlük malzeme ve Araç gereçler ile Kimyasal Malzemelerin depolanıp saklanabileceği Dolap ve Raf üniteleridir. Depolama Ünitelerimiz sırası ile;

• Asma Dolaplar 
• Açık Raf Sistemleri
• Malzeme Dolapları
• Kimyasal Malzeme Dolapları
• Tüp Dolapları

diye gruplandırılabilir. Her grubun kendi içerisinde değişik ölçü ve özelliklerde modelleri vardır.

 

 

 

 

 

 

 

Dokümanlar